Steelstown Gun Club
July 4th 2009

[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [NSCA Registered] [Punches]
Trap Range - Lewis
Name Score Class Winnings
Powell, Brad 49 1 53.25
DeFernelmont, David M 47 1 11.83
Lewandowski, Glenn 47 1 11.83
Lipensky, Milan 47 1 11.83
Becker, Rodger 46
Rauhauser, Gary 46
Leisey, Neal 45
Wagner, Clayton 45
Kann, Rick 45
Watt, Bill 45
Eshenauer, Warren 44
Keller, Clyde 44
Woznak, Ronald 44
Gombocz, Steve 44
Garber, Bill 44
Grove, Randy 44
Kireta, Andrew 44
Shaffer, Gary 44
Eberly, Tom 43 2 14.79
Goodling, Barry 43 2 14.79
Zimmers, Steve 43 2 14.79
Gertler, Otto 43 2 14.79
Stutzman, Lamar 43 2 14.79
Rambler, Steve 43 2 14.79
Blauch, Glenn 42
Lauver, Joe 42
Dotter, Randy 42
Finkenbiner, Bruce 42
Hontz, Peter 42
Evans, Joanne 42
Walker, Tim 42
Gable, Jeff 42
Dearwechter, Sam 41 3 9.86
Schorr, Ed 41 3 9.86
Munson, Robert 41 3 9.86
Knorr, Claude 41 3 9.86
Kralik Jr, Stephen 41 3 9.86
Sipple, Scott 41 3 9.86
Shenberger, Lee 41 3 9.86
Byrnes, Mike 41 3 9.86
May, Jim 41 3 9.86
Hughes, Al 40
Cifuni, Henry 40
Kerstetter, Warren 40
Evans, Herb 40
Reese, Jack 40
Durden, Joe 39
Smith, Craig 39
Moyer, Robert J 39
Lombardo, Joseph 39
Lindsey, Gregory 38 4 14.79
Kralik Sr, Stephen 38 4 14.79
Wagner, Ken 38 4 14.79
Harrison, Tom 38 4 14.79
Browning, Brian 38 4 14.79
Yeaglin, Ryan 38 4 14.79
Lauver, Carolyn 37
Beers, Ken 37
Crumbling, Dave 36
Rosenberger, Art 36
Eberly, Sandy 35
Hummel, Lamar 35
Cawley, Ed 35
Kerstetter, Jon 34
Bixler, Ron 33
Ludwig, Keith 33
Henzie, Bud 31
Ruppert, Tim 28
Ruppert, Amy 28
Thatcher, David 26
Ford, Mark 24


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [NSCA Registered] [Punches]
Rifle Range - Lewis
Name Score Class Winnings
Keller, Clyde 50 1 45.00
Lewandowski, Glenn 50 1 45.00
Becker, Rodger 49
Rauhauser, Gary 48
Powell, Brad 48
DeFernelmont, David M 47
Goodling, Barry 47
Zimmers, Steve 47
Lauver, Joe 47
Stutzman, Lamar 47
May, Jim 46
Shaffer, Gary 46
Dearwechter, Sam 45
Eberly, Tom 45
Kralik Jr, Stephen 45
Durden, Joe 45
Woznak, Ronald 45
Henzie, Bud 45
Kralik Sr, Stephen 44 2 12.86
Kerstetter, Warren 44 2 12.86
Shenberger, Lee 44 2 12.86
Kann, Rick 44 2 12.86
Hontz, Peter 44 2 12.86
Evans, Herb 44 2 12.86
Watt, Bill 44 2 12.86
Schorr, Ed 43
Hughes, Al 43
Lindsey, Gregory 43
Munson, Robert 43
Gertler, Otto 43
Dotter, Randy 43
Rambler, Steve 43
Walker, Tim 43
Hummel, Lamar 43
Knorr, Claude 42 3 10.00
Lauver, Carolyn 42 3 10.00
Lipensky, Milan 42 3 10.00
Gombocz, Steve 42 3 10.00
Harrison, Tom 42 3 10.00
Kireta, Andrew 42 3 10.00
Beers, Ken 42 3 10.00
Byrnes, Mike 42 3 10.00
Gable, Jeff 42 3 10.00
Eshenauer, Warren 41
Heim, Gary 41
Wagner, Ken 41
Finkenbiner, Bruce 41
Rosenberger, Art 41
Blauch, Glenn 40
Leisey, Neal 40
Moyer, Robert J 40
Crumbling, Dave 39 4 22.50
Evans, Joanne 39 4 22.50
Thatcher, David 39 4 22.50
Reese, Jack 39 4 22.50
Bixler, Ron 38
Wagner, Clayton 38
Garber, Bill 38
Grove, Randy 38
Kerstetter, Jon 38
Lombardo, Joseph 38
Yeaglin, Ryan 37
Cifuni, Henry 36
Smith, Craig 36
Ludwig, Keith 36
Sipple, Scott 35
Eberly, Sandy 32
Browning, Brian 32
Cawley, Ed 32
Ruppert, Tim 30
Ruppert, Amy 28
Ford, Mark 22


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [NSCA Registered] [Punches]
Overall - Lewis
Name Score Class Winnings
Powell, Brad 97 1 46.25
Lewandowski, Glenn 97 1 46.25
Becker, Rodger 95
DeFernelmont, David M 94
Rauhauser, Gary 94
Keller, Clyde 94
Kanaskie, Jeff 91
Goodling, Barry 90
Zimmers, Steve 90
Stutzman, Lamar 90
Shaffer, Gary 90
Lauver, Joe 89
Woznak, Ronald 89
Lipensky, Milan 89
Kann, Rick 89
Watt, Bill 89
Eberly, Tom 88
May, Jim 87
Dearwechter, Sam 86 2 11.56
Gertler, Otto 86 2 11.56
Kralik Jr, Stephen 86 2 11.56
Gombocz, Steve 86 2 11.56
Rambler, Steve 86 2 11.56
Hontz, Peter 86 2 11.56
Kireta, Andrew 86 2 11.56
Tinsley, Randall 86 2 11.56
Eshenauer, Warren 85
Dotter, Randy 85
Leisey, Neal 85
Shenberger, Lee 85
Walker, Tim 85
Schorr, Ed 84
Munson, Robert 84
Kerstetter, Warren 84
Durden, Joe 84
Lewandowski, Barbara 84
Evans, Herb 84
Gable, Jeff 84
Hughes, Al 83 3 18.50
Knorr, Claude 83 3 18.50
Wagner, Clayton 83 3 18.50
Finkenbiner, Bruce 83 3 18.50
Byrnes, Mike 83 3 18.50
Kralik Sr, Stephen 82
Blauch, Glenn 82
Garber, Bill 82
Grove, Randy 82
Lindsey, Gregory 81
Evans, Joanne 81
Hostetler, Adam 81
Harrison, Tom 80
Lauver, Carolyn 79
Wagner, Ken 79
Beers, Ken 79
Moyer, Robert J 79
Reese, Jack 79
Hummel, Lamar 78 4 55.50
Rosenberger, Art 77 4 18.50
Lombardo, Joseph 77 4 18.50
Cifuni, Henry 76
Sipple, Scott 76
Smith, Craig 75
Crumbling, Dave 75
Yeaglin, Ryan 75
Kerstetter, Jon 72
Bixler, Ron 71
Browning, Brian 70
Ludwig, Keith 69
Eberly, Sandy 67
Cawley, Ed 67
Thatcher, David 65
Ruppert, Tim 58
Ruppert, Amy 56
Ford, Mark 46


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [NSCA Registered] [Punches]
Trap - NSCA Class Purse
Name Score Class Winnings
Becker, Rodger 46 M 9.00
Keller, Clyde 44 M 6.00
Zimmers, Steve 43 M
Lewandowski, Glenn 47 AA 21.00
Shirk, Randy 46 AA 7.00
Rauhauser, Gary 46 AA 7.00
Gombocz, Steve 44 AA
Kireta, Andrew 44 AA
Stutzman, Lamar 43 AA
Hontz, Peter 42 AA
Lipensky, Milan 47 A 27.00
Kann, Rick 45 A 9.00
Watt, Bill 45 A 9.00
Eshenauer, Warren 44 A
Lauver, Joe 42 A
Munson, Robert 41 A
Byrnes, Mike 41 A
Lindsey, Gregory 38 A
Kralik Sr, Stephen 38 A
Powell, Brad 49 B 15.00
Goodling, Barry 43 B 5.00
Gertler, Otto 43 B 5.00
May, Jim 41 B
Kerstetter, Warren 40 B
Knorr, Claude 41 C 10.00
Sipple, Scott 41 C 10.00
Durden, Joe 39 C
Lombardo, Joseph 39 C
Buttaro, Guy 42 D 27.00
Shenberger, Lee 41 D 9.00
Lightner, Nathan 41 D 9.00
Evans, Herb 40 D
Reese, Jack 40 D
Moyer, Robert J 39 D
Yeaglin, Ryan 38 D
Kerstetter, Jon 34 D
Thatcher, David 26 D
Walters, Kevin 41 E 9.00
Browning, Brian 38 E 6.00
Lauver, Carolyn 37 E


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [NSCA Registered] [Punches]
Rifle - NSCA Class Purse
Name Score Class Winnings
Keller, Clyde 50 M 9.00
Becker, Rodger 49 M 6.00
Zimmers, Steve 47 M
Lewandowski, Glenn 50 AA 21.00
Shirk, Randy 48 AA 7.00
Rauhauser, Gary 48 AA 7.00
Stutzman, Lamar 47 AA
Hontz, Peter 44 AA
Gombocz, Steve 42 AA
Kireta, Andrew 42 AA
Lauver, Joe 47 A 27.00
Kralik Sr, Stephen 44 A 6.00
Kann, Rick 44 A 6.00
Watt, Bill 44 A 6.00
Lindsey, Gregory 43 A
Munson, Robert 43 A
Lipensky, Milan 42 A
Byrnes, Mike 42 A
Eshenauer, Warren 41 A
Powell, Brad 48 B 15.00
Goodling, Barry 47 B 10.00
May, Jim 46 B
Kerstetter, Warren 44 B
Gertler, Otto 43 B
Durden, Joe 45 C 12.00
Knorr, Claude 42 C 8.00
Lombardo, Joseph 38 C
Sipple, Scott 35 C
Shenberger, Lee 44 D 22.50
Evans, Herb 44 D 22.50
Moyer, Robert J 40 D
Thatcher, David 39 D
Lightner, Nathan 39 D
Reese, Jack 39 D
Kerstetter, Jon 38 D
Yeaglin, Ryan 37 D
Buttaro, Guy 35 D
Lauver, Carolyn 42 E 9.00
Browning, Brian 32 E 6.00
Walters, Kevin 30 E


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [NSCA Registered] [Punches]
Combined - NSCA Class Purse
Name Score Class Winnings
Becker, Rodger 95 M 9.00
Keller, Clyde 94 M 6.00
Zimmers, Steve 90 M
Lewandowski, Glenn 97 AA 21.00
Shirk, Randy 94 AA 7.00
Rauhauser, Gary 94 AA 7.00
Stutzman, Lamar 90 AA
Gombocz, Steve 86 AA
Hontz, Peter 86 AA
Kireta, Andrew 86 AA
Lauver, Joe 89 A 11.25
Lipensky, Milan 89 A 11.25
Kann, Rick 89 A 11.25
Watt, Bill 89 A 11.25
Eshenauer, Warren 85 A
Munson, Robert 84 A
Byrnes, Mike 83 A
Kralik Sr, Stephen 82 A
Lindsey, Gregory 81 A
Powell, Brad 97 B 15.00
Goodling, Barry 90 B 10.00
May, Jim 87 B
Gertler, Otto 86 B
Kerstetter, Warren 84 B
Kanaskie, Jeff 91 C 15.00
Durden, Joe 84 C 10.00
Knorr, Claude 83 C
Lombardo, Joseph 77 C
Sipple, Scott 76 C
Shenberger, Lee 85 D 27.00
Evans, Herb 84 D 18.00
Lightner, Nathan 80 D
Moyer, Robert J 79 D
Reese, Jack 79 D
Buttaro, Guy 77 D
Yeaglin, Ryan 75 D
Kerstetter, Jon 72 D
Thatcher, David 65 D
Lauver, Carolyn 79 E 9.00
Walters, Kevin 71 E 6.00
Browning, Brian 70 E


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [NSCA Registered] [Punches]
Purse on the 12 Gauge -100
Name Score Winnings
Powell, Brad 97 28.00
Lewandowski, Glenn 97 28.00
Becker, Rodger 95 14.00
Keller, Clyde 94
Zimmers, Steve 90
Watt, Bill 89
Hontz, Peter 86
Kireta, Andrew 86
Munson, Robert 84
Finkenbiner, Bruce 83
Reese, Jack 79
Lombardo, Joseph 77
Sipple, Scott 76
Yeaglin, Ryan 75


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [NSCA Registered] [Punches]
Trap Range - Station Option
Name Score Winnings
Eberly, Tom 6 32.00
Hughes, Al 6 32.00
Sipple, Scott 6 32.00
Stutzman, Lamar 6 32.00
Watt, Bill 6 32.00
Becker, Rodger 5
Dearwechter, Sam 5
Dotter, Randy 5
Gombocz, Steve 5
Keller, Clyde 5
Kireta, Andrew 5
May, Jim 5
Moyer, Robert J 5
Powell, Brad 5
Rambler, Steve 5
Rauhauser, Gary 5
Reese, Jack 5
Byrnes, Mike 4
Finkenbiner, Bruce 4
Kerstetter, Warren 4
Lewandowski, Glenn 4
Ludwig, Keith 4
Shaffer, Gary 4
Shenberger, Lee 4
Yeaglin, Ryan 4
Zimmers, Steve 4
Hontz, Peter 3
Kralik Sr, Stephen 3
Lombardo, Joseph 3
Munson, Robert 3
Thatcher, David 3
Goodling, Barry 2


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [NSCA Registered] [Punches]
Rifle Range - Station Option
Name Score Winnings
Becker, Rodger 6 9.41
Eberly, Tom 6 9.41
Gombocz, Steve 6 9.41
Hontz, Peter 6 9.41
Keller, Clyde 6 9.41
Kireta, Andrew 6 9.41
Lewandowski, Glenn 6 9.41
Lombardo, Joseph 6 9.41
May, Jim 6 9.41
Moyer, Robert J 6 9.41
Munson, Robert 6 9.41
Powell, Brad 6 9.41
Rauhauser, Gary 6 9.41
Shaffer, Gary 6 9.41
Shenberger, Lee 6 9.41
Stutzman, Lamar 6 9.41
Zimmers, Steve 6 9.41
Dearwechter, Sam 5
Dotter, Randy 5
Finkenbiner, Bruce 5
Goodling, Barry 5
Hughes, Al 5
Kerstetter, Warren 5
Kralik Sr, Stephen 5
Reese, Jack 5
Thatcher, David 5
Yeaglin, Ryan 5
Byrnes, Mike 4
Rambler, Steve 4
Sipple, Scott 4
Ludwig, Keith 3
Watt, Bill 3


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [NSCA Registered] [Punches]
Combined - Station Option
Name Score Winnings
Eberly, Tom 12 80.00
Stutzman, Lamar 12 80.00
Becker, Rodger 11
Gombocz, Steve 11
Hughes, Al 11
Keller, Clyde 11
Kireta, Andrew 11
May, Jim 11
Moyer, Robert J 11
Powell, Brad 11
Rauhauser, Gary 11
Dearwechter, Sam 10
Dotter, Randy 10
Lewandowski, Glenn 10
Reese, Jack 10
Shaffer, Gary 10
Shenberger, Lee 10
Sipple, Scott 10
Zimmers, Steve 10
Finkenbiner, Bruce 9
Hontz, Peter 9
Kerstetter, Warren 9
Lombardo, Joseph 9
Munson, Robert 9
Rambler, Steve 9
Watt, Bill 9
Yeaglin, Ryan 9
Byrnes, Mike 8
Kralik Sr, Stephen 8
Thatcher, David 8
Goodling, Barry 7
Ludwig, Keith 7


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [NSCA Registered] [Punches]
Punch Summary
Event Class Name Score Punches
12 Guage - 100 M Becker, Rodger 95 2
12 Guage - 100 M Keller. Clyde 94 1
12 Guage - 100 M DeFernelmont, David M 94 1
12 Guage - 100 AA Lewandowski, Glenn 97 1
12 Guage - 100 A Lauver, Joe 89 2
12 Guage - 100 A Lipensky, Milan 89 2
12 Guage - 100 A Kann, Rick 89 2
12 Guage - 100 A Watt, Bill 89 2
12 Guage - 100 B Powell, Brad 97 1
12 Guage - 100 C Kanaskie, Jeff 91 1
12 Guage - 100 D Kacyon, Sam 91 2
12 Guage - 100 D Shenberger, Lee 85 1
12 Guage - 100 E Wagner, Clayton 83 1

contact Jeff Lutz
Last Updated:July 03, 2009