Steelstown Gun Club
Lincoln Open 2014

[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
12 Gauge Trap - NSCA Class Option

This is an option for top gun in an NSCA Class

Name Score Class Winnings
Becker, Rodger 45 M 12.00
Lewandowski, Glen 43 M 8.00
Powell, Brad 41 M
Dotter, Randy 40 M
Lewandowski, Jeremiah 46 AA 21.00
Mumford, Ed 44 AA 14.00
Lightner, Nathan 43 AA
Burgett, George 43 AA
Zimmers, Steve 40 AA
Eshenauer, Warren 36 AA
Henzie, Bud 36 AA
Kerstetter, Warren 45 A 18.00
Durden, Joe 42 A 12.00
Gerchman, Joseph 39 A
Dubble, Bruce 38 A
Lindsey, Gregory 32 A
Dressler, Chris 32 A
Moyer, Robert J 43 B 15.00
Roush Jr., Scott 39 B 10.00
Rosenberger Jr, Joe 38 B
Schultheiss, Dave 35 B
Yerger, Terry 34 B
Knorr, Claude 40 C 18.00
Winey, Eric 39 C 12.00
Gress, David 36 C
Walker, Tim 35 C
Beers, Ken 34 C
Fishel, Keith 34 C
Stone, Douglas 37 D 6.00
Ott, Rick 35 D 4.00
Johnson, Dan 35 E 5.00


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
12 Gauge Rifle - NSCA Class Option
Name Score Class Winnings
Powell, Brad 47 M 12.00
Becker, Rodger 44 M 8.00
Dotter, Randy 41 M
Lewandowski, Glen 41 M
Lewandowski, Jeremiah 46 AA 21.00
Burgett, George 44 AA 14.00
Lightner, Nathan 43 AA
Eshenauer, Warren 41 AA
Mumford, Ed 39 AA
Zimmers, Steve 37 AA
Henzie, Bud 34 AA
Dubble, Bruce 43 A 18.00
Kerstetter, Warren 40 A 12.00
Gerchman, Joseph 39 A
Lindsey, Gregory 37 A
Durden, Joe 36 A
Dressler, Chris 34 A
Roush Jr., Scott 44 B 15.00
Rosenberger Jr, Joe 42 B 10.00
Yerger, Terry 41 B
Moyer, Robert J 39 B
Schultheiss, Dave 31 B
Winey, Eric 39 C 18.00
Walker, Tim 36 C 6.00
Gress, David 36 C 6.00
Knorr, Claude 34 C
Fishel, Keith 30 C
Beers, Ken 29 C
Ott, Rick 39 D 6.00
Stone, Douglas 34 D 4.00
Johnson, Dan 39 E 5.00


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
12 Gauge Combined - NSCA Class Option
Name Score Class Winnings
Becker, Rodger 89 M 12.00
Powell, Brad 88 M 8.00
Lewandowski, Glen 84 M
Dotter, Randy 81 M
Lewandowski, Jeremiah 92 AA 21.00
Burgett, George 87 AA 14.00
Lightner, Nathan 86 AA
Mumford, Ed 83 AA
Eshenauer, Warren 77 AA
Zimmers, Steve 77 AA
Henzie, Bud 70 AA
Kerstetter, Warren 85 A 18.00
Dubble, Bruce 81 A 12.00
Durden, Joe 78 A
Gerchman, Joseph 78 A
Lindsey, Gregory 69 A
Dressler, Chris 66 A
Macko, John 84 B 18.00
Roush Jr., Scott 83 B 12.00
Moyer, Robert J 82 B
Rosenberger Jr, Joe 80 B
Yerger, Terry 75 B
Schultheiss, Dave 66 B
Winey, Eric 78 C 18.00
Knorr, Claude 74 C 12.00
Gress, David 72 C
Walker, Tim 71 C
Fishel, Keith 64 C
Beers, Ken 63 C
Ott, Rick 74 D 6.00
Stone, Douglas 71 D 4.00
Johnson, Dan 74 E 5.00


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
20 Gauge - NSCA Class Option
Name Score Class Winnings
Powell, Brad 43 M 6.00
Dotter, Randy 39 M 4.00
Kann, Rick 37 AA 5.00
Yerger, Terry 34 B 6.00
Roush Jr., Scott 37 B 4.00
Ruppert, Tim 36 C 5.00


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
28 Gauge - NSCA Class Option
Name Score Class Winnings
Powell, Brad 39 M 5.00
Dotter, Randy 39 M 5.00
Lewandowski, Glen 39 M 5.00
Ott, Rick 34 D 5.00


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
410 Gauge - NSCA Class Option
Name Score Class Winnings
Powell, Brad 39 M 5.00


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
Trap Range - Lewis
Name Score Class Winnings
Lewandowski, Jeremiah 46 1 50.25
Becker, Rodger 45 1 16.75
Kerstetter, Warren 45 1 16.75
Mumford, Ed 44
Shirk, Randy 43
Lewandowski, Glen 43
Moyer, Robert J 43
Lightner, Nathan 43
Burgett, George 43
Durden, Joe 42
Kann, Rick 42
Powell, Brad 41
Kireta, Andrew 41
Derfler, Mike 41
Kacyon, Sam 41
Knorr, Claude 40 2 20.94
Zimmers, Steve 40 2 20.94
Dotter, Randy 40 2 20.94
Burkett, Timothy 40 2 20.94
Rauhauser, Gary 39
Stutzman, Lamar 39
Crumbling, Dave 39
Holder, Fred 39
Lindenmuth, Dale 39
Roush Jr., Scott 39
Gerchman, Joseph 39
Shallcross, Jonathan 39
Winey, Eric 39
Rosenberger Jr, Joe 38
Dubble, Bruce 38
Bard, Gregg 37
Reber, Rich Sr. 37
Stone, Douglas 37
Eshenauer, Warren 36 3 10.47
Blauch, Glenn 36 3 10.47
Knittle, Terry 36 3 10.47
Henzie, Bud 36 3 10.47
Mountain, Brian 36 3 10.47
Gress, David 36 3 10.47
Prout, Matt 36 3 10.47
Rickard, Matt 36 3 10.47
Schultheiss, Dave 35
Brumbach, Ned 35
Walker, Tim 35
Johnson, Dan 35
Ott, Rick 35
Yerger, Terry 34
Beers, Ken 34
Reeser, Josh 34
Brumbach Jr., Steve 34
Stine, Philip 33 4 41.88
Smith, Craig 33 4 41.88
Lindsey, Gregory 32
Dressler, Chris 32
Miller, Chris 32
Ruppert, Tim 31
Smeltz, Bruce 31
Cifuni, Henry 30
Howery, Jeffery 29
Ruppert, Amy 29
Wetzel, Alvin 29
Underkoffler, Jeff 29
Boyer, Bill 28
Hatter, David 28
Geist, Randy 27
Conrad, Adrian 27
Smeltz, Jason 23


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
Rifle Range - Lewis
Name Score Class Winnings
Powell, Brad 47 1 50.25
Lewandowski, Jeremiah 46 1 33.50
Becker, Rodger 44
Shirk, Randy 44
Derfler, Mike 44
Burgett, George 44
Roush Jr., Scott 44
Dubble, Bruce 43
Lightner, Nathan 43
Rosenberger Jr, Joe 42
Kann, Rick 42
Eshenauer, Warren 41 2 10.47
Dotter, Randy 41 2 10.47
Yerger, Terry 41 2 10.47
Lewandowski, Glen 41 2 10.47
Kireta, Andrew 41 2 10.47
Holder, Fred 41 2 10.47
Kacyon, Sam 41 2 10.47
Prout, Matt 41 2 10.47
Kerstetter, Warren 40
Rauhauser, Gary 39
Mumford, Ed 39
Moyer, Robert J 39
Burkett, Timothy 39
Gerchman, Joseph 39
Winey, Eric 39
Johnson, Dan 39
Ott, Rick 39
Smith, Craig 38
Lindenmuth, Dale 38
Bard, Gregg 37 3 16.75
Lindsey, Gregory 37 3 16.75
Zimmers, Steve 37 3 16.75
Boyer, Bill 37 3 16.75
Reeser, Josh 37 3 16.75
Reber, Rich Sr. 36
Durden, Joe 36
Walker, Tim 36
Gress, David 36
Blauch, Glenn 35
Brumbach, Ned 35
Crumbling, Dave 35
Knorr, Claude 34
Dressler, Chris 34
Stine, Philip 34
Henzie, Bud 34
Ruppert, Tim 34
Miller, Chris 34
Stone, Douglas 34
Shallcross, Jonathan 34
Stutzman, Lamar 33 4 27.92
Brumbach Jr., Steve 33 4 27.92
Rickard, Matt 33 4 27.92
Wetzel, Alvin 32
Schultheiss, Dave 31
Hatter, David 31
Cifuni, Henry 30
Howery, Jeffery 29
Knittle, Terry 29
Beers, Ken 29
Mountain, Brian 29
Smeltz, Bruce 29
Ruppert, Amy 28
Conrad, Adrian 27
Smeltz, Jason 27
Geist, Randy 26
Underkoffler, Jeff 24


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
12 Gauge Combined - Lewis
Name Score Class Winnings
Lewandowski, Jeremiah 92 1 50.25
Becker, Rodger 89 1 33.50
Powell, Brad 88
Shirk, Randy 87
Burgett, George 87
Lightner, Nathan 86
Kerstetter, Warren 85
Derfler, Mike 85
Lewandowski, Glen 84
Kann, Rick 84
Mumford, Ed 83
Roush Jr., Scott 83
Kireta, Andrew 82
Moyer, Robert J 82
Kacyon, Sam 82
Dotter, Randy 81
Dubble, Bruce 81
Rosenberger Jr, Joe 80 2 41.88
Holder, Fred 80 2 41.88
Burkett, Timothy 79
Rauhauser, Gary 78
Durden, Joe 78
Gerchman, Joseph 78
Winey, Eric 78
Eshenauer, Warren 77
Zimmers, Steve 77
Lindenmuth, Dale 77
Prout, Matt 77
Yerger, Terry 75
Bard, Gregg 74
Knorr, Claude 74
Crumbling, Dave 74
Johnson, Dan 74
Ott, Rick 74
Shallcross, Jonathan 73 3 50.25
Stutzman, Lamar 72 3 11.17
Lewandowski, Barbara 72 3 11.17
Gress, David 72 3 11.17
Blauch, Glenn 71
Smith, Craig 71
Walker, Tim 71
Reeser, Josh 71
Stone, Douglas 71
Brumbach, Ned 70
Henzie, Bud 70
Lindsey, Gregory 69
Rickard, Matt 69
Stine, Philip 67
Brumbach Jr., Steve 67
Schultheiss, Dave 66 4 27.92
Dressler, Chris 66 4 27.92
Miller, Chris 66 4 27.92
Knittle, Terry 65
Boyer, Bill 65
Mountain, Brian 65
Ruppert, Tim 65
Beers, Ken 63
Wetzel, Alvin 61
Cifuni, Henry 60
Smeltz, Bruce 60
Hatter, David 59
Howery, Jeffery 58
Ruppert, Amy 57
Conrad, Adrian 54
Geist, Randy 53
Underkoffler, Jeff 53
Smeltz, Jason 50


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
20 Gauge - Lewis
Name Score Class Winnings
Becker, Rodger 45 1 12.00
Powell, Brad 43 2 8.00
Dotter, Randy 39
Kann, Rick 37 2 6.67
Roush Jr., Scott 37 2 6.67
Shallcross, Jonathan 37 2 6.67
Ruppert, Tim 36
Yerger, Terry 34


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
28 Gauge - Lewis
Name Score Class Winnings
Dotter, Randy 39 1 5.63
Powell, Brad 39 1 5.63
Lewandowski, Glen 39 1 5.63
Shallcross, Jonathan 38
Lewandowski, Jeremiah 37 2 13.50
Frantz, Jim 34 2 4.50
Ott, Rick 34 2 4.50
Brumbach Jr., Steve 33
Lindenmuth, Dale 31


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
410 - Lewis
Name Score Class Winnings
Powell, Brad 39 1 12.00
Brumbach, Ned 38 1 8.00
Henzie, Bud 30
Mountain, Brian 21


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
Rifle - Station
Name Score Winnings
Eshenauer, Warren 6 35.00
Kerstetter, Warren 6 35.00
Becker, Rodger 5
Dotter, Randy 5
Kireta, Andrew 5
Lewandowski, Glen 5
Powell, Brad 5
Shirk, Randy 5
Zimmers, Steve 5
Gerchman, Joseph 4
Holder, Fred 4
Mumford, Ed 4
Eckman, James 3
Rauhauser, Gary 3


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
Trap - Station
Name Score Winnings
Dotter, Randy 6 23.33
Kerstetter, Warren 6 23.33
Mumford, Ed 6 23.33
Powell, Brad 5
Rauhauser, Gary 5
Shirk, Randy 5
Zimmers, Steve 5
Eckman, James 4
Eshenauer, Warren 4
Gerchman, Joseph 4
Kireta, Andrew 4
Lewandowski, Glen 4
Becker, Rodger 3
Holder, Fred 3


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
Combined - Station
Name Score Winnings
Kerstetter, Warren 12 70.00
Dotter, Randy 11
Eshenauer, Warren 10
Mumford, Ed 10
Powell, Brad 10
Shirk, Randy 10
Zimmers, Steve 10
Kireta, Andrew 9
Lewandowski, Glen 9
Becker, Rodger 8
Gerchman, Joseph 8
Rauhauser, Gary 8
Eckman, James 7
Holder, Fred 7


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
12 Combined Purse
Name Score Winnings
Becker, Rodger 89 10.00
Powell, Brad 88 6.00
Lewandowski, Glen 84 4.00
Mumford, Ed 83


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
NSCA Scores - 100
Name Class Score
Becker, Rodger M 89
Powell, Brad M 88
Shirk, Randy M 87
Lewandowski, Glen M 84
Kacyon, Sam M 82
Dotter, Randy M 81
Burkett, Timothy M 79
Lewandowski, Jeremiah AA 92
Burgett, George AA 87
Lightner, Nathan AA 86
Kann, Rick AA 84
Mumford, Ed AA 83
Kireta, Andrew AA 82
Kalist, David AA 82
Eshenauer, Warren AA 77
Zimmers, Steve AA 77
Shallcross, Jonathan AA 73
Stutzman, Lamar AA 72
Henzie, Bud AA 70
Kerstetter, Warren A 85
Dubble, Bruce A 81
Durden, Joe A 78
Gerchman, Joseph A 78
Lindsey, Gregory A 69
Dressler, Chris A 66
Knittle, Terry A 65
Macko, John B 84
Roush Jr., Scott B 83
Moyer, Robert J B 82
Rosenberger Jr, Joe B 80
Lindenmuth, Dale B 77
Lauver, Joe B 76
Yerger, Terry B 75
Lewandowski, Barbara B 72
Schultheiss, Dave B 66
Winey, Eric C 78
Bard, Gregg C 74
Knorr, Claude C 74
Gress, David C 72
Walker, Tim C 71
Brumbach, Ned C 70
Ruppert, Tim C 65
Fishel, Keith C 64
Beers, Ken C 63
Ott, Rick D 74
Stone, Douglas D 71
Ruppert, Amy D 57
Conrad, Adrian D 54
Johnson, Dan E 74
Brumbach Jr., Steve E 67
Hostetler, Adam E 62
Howery, Jeffery 58


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
All Scores - 100
Name Score
Lewandowski, Jeremiah 92
Becker, Rodger 89
Powell, Brad 88
Shirk, Randy 87
Burgett, George 87
Lightner, Nathan 86
Kerstetter, Warren 85
Derfler, Mike 85
Lewandowski, Glen 84
Kann, Rick 84
Macko, John 84
Mumford, Ed 83
Roush Jr., Scott 83
Kireta, Andrew 82
Moyer, Robert J 82
Kalist, David 82
Kacyon, Sam 82
Dotter, Randy 81
Dubble, Bruce 81
Rosenberger Jr, Joe 80
Holder, Fred 80
Burkett, Timothy 79
Rauhauser, Gary 78
Durden, Joe 78
Gerchman, Joseph 78
Winey, Eric 78
Eshenauer, Warren 77
Zimmers, Steve 77
Lindenmuth, Dale 77
Prout, Matt 77
Lauver, Joe 76
Eckman, James 76
Yerger, Terry 75
Bard, Gregg 74
Knorr, Claude 74
Crumbling, Dave 74
Johnson, Dan 74
Ott, Rick 74
Reber, Rich Sr. 73
Shallcross, Jonathan 73
Stutzman, Lamar 72
Lewandowski, Barbara 72
Gress, David 72
Blauch, Glenn 71
Smith, Craig 71
Walker, Tim 71
Reeser, Josh 71
Stone, Douglas 71
Brumbach, Ned 70
Henzie, Bud 70
Lindsey, Gregory 69
Rickard, Matt 69
Stine, Philip 67
Brumbach Jr., Steve 67
Schultheiss, Dave 66
Dressler, Chris 66
Miller, Chris 66
Knittle, Terry 65
Boyer, Bill 65
Mountain, Brian 65
Ruppert, Tim 65
Fishel, Keith 64
Beers, Ken 63
Hostetler, Adam 62
Wetzel, Alvin 61
Cifuni, Henry 60
Smeltz, Bruce 60
Hatter, David 59
Howery, Jeffery 58
Ruppert, Amy 57
Conrad, Adrian 54
Geist, Randy 53
Underkoffler, Jeff 53
Smeltz, Jason 50


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
All Scores - 20 Ga
Name Score
Becker, Rodger 45
Powell, Brad 43
Dotter, Randy 39
Kann, Rick 37
Roush Jr., Scott 37
Shallcross, Jonathan 37
Ruppert, Tim 36
Yerger, Terry 34
Cifuni, Henry 32


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
All Scores - 28 Ga
Name Score
Dotter, Randy 39
Powell, Brad 39
Lewandowski, Glen 39
Shallcross, Jonathan 38
Lewandowski, Jeremiah 37
Frantz, Jim 34
Ott, Rick 34
Brumbach Jr., Steve 33
Lindenmuth, Dale 31
Cifuni, Henry 26


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
All Scores - 410
Name Score
Powell, Brad 39
Brumbach, Ned 38
Henzie, Bud 30
Cifuni, Henry 21
Mountain, Brian 21


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
Punches
Event Class Name Score Punches
Main - 12 M Becker, Rodger 89 1
Main - 12 AA Lewandowski, Jeremiah 92 2
Main - 12 AA Burgett, George 87 1
Main - 12 A Kerstetter, Warren 85 1
Main - 12 B Macko, John 84 1
Main - 12 C Winey, Eric 78 1
Main - 12 D Ott, Rick 74 1
Main - 12 E Johnson, Dan 74 1


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
Lady
Name Score Category


[NSCA Trap] [NSCA Rifle] [NSCA Combined] [NSCA 20] [NSCA 28] [NSCA 410] [Trap Lewis] [Rifle Lewis] [Combined Lewis] [20 Lewis] [28 Lewis] [410 Lewis] [Rifle Station] [Trap Station] [Combined Station] [Purse] [Punches] [Lady] [Junior] [12ga NSCA Scores(100)] [20 NSCA Scores] [28 NSCA Scores] [410 NSCA Scores] [All 12ga Scores(100)] [All 20ga Scores] [All 28ga Scores] [All 410 Scores]
Juniors
Name Score Category

contact Jeff Lutz
Last Updated:March 31, 2014